Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) la 27 februarie 2019 – RL sp. z o.o. z siedzibą w Ł./J.M.

(Cauza C-199/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Părțile din procedura principală

Reclamantă: RL sp. z o.o. z siedzibą w Ł.

Pârât: J.M.

Întrebările preliminare

Articolul 2 punctul 1 din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale1 , transpus în dreptul polonez prin articolul 4 punctul 1 din ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [Legea din 8 martie 2013 privind termenele de plată în tranzacțiile comerciale (text consolidat în Dz. U. 2009, poziția 118)] trebuie interpretat în sensul că trebuie considerate tranzacții care conduc la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii contra cost (tranzacții comerciale) și contractele a căror prestație caracteristică rezidă în punerea la dispoziție cu titlu oneros a unui bun în scopul folosinței temporare (de exemplu, contractele de locațiune)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: articolul 5 din această directivă, care a fost transpus în dreptul polonez prin articolul 11 alineatul (1) din Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Legea privind termenele de plată în tranzacțiile comerciale din 8 martie 2013), trebuie interpretat în sensul că există o convenție privind calendarul de plată a ratelor între părțile la o tranzacție comerciale dacă a fost convenită prestarea unei plăți periodice în numerar de către debitor, chiar și atunci când contractul a fost încheiat pe durată nedeterminată?

____________

1 JO 2011, L 48, p. 1.