Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poljska) 27. februarja 2019 – RL sp. z o.o./J. M.

(Zadeva C-199/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in tožena stranka v nasprotni tožbi: RL sp. z o.o.

Tožena stranka in tožeča stranka v nasprotni tožbi: J. M.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 2, točka 1, Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih1 , ki je bil v poljsko pravo prenesen s členom 4, točka 1, zakona o plačilnih rokih v trgovinskih poslih z dne 8. marca 2013 (Dz. U. 2009, poz. 118, prečiščeno besedilo), razlagati tako, da je treba kot posle, ki vodijo k dostavi blaga ali izvajanju storitev za plačilo (trgovinski posli), opredeliti tudi pogodbe, za katere je značilna izpolnitev s prepustitvijo stvari v začasno uporabo za plačilo (na primer najemne pogodbe)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je treba člen 5 te direktive, ki je bil v poljsko pravo prenesen s členom 11(1) zakona o plačilnih rokih v trgovinskih poslih, razlagati tako, da gre za dogovor strank trgovinskega posla o rokih za plačilo obrokov tudi v primeru, v katerem so bila dogovorjena periodična plačila dolžnika, in sicer tudi, če je bila pogodba sklenjena za nedoločen čas?

____________

1 UL 2011, L 48, str. 1.