Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. veljače 2019. uputio Conseil d'État (Belgija) – H. A. protiv État belge

(predmet C-194/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Podnositelj žalbe u kasacijskom postupku: H. A.

Protivna stranka: État belge

Prethodno pitanje

Treba li članak 27. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva1 (preinaka), zasebno ili u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da radi osiguranja prava na djelotvoran pravni lijek zahtijeva da nacionalni sud, ovisno o slučaju, uzme u obzir okolnosti koje su nastale nakon donošenja odluke o „dublinskom transferu”?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 31. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.)