Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich (Polsko) dne 12. prosince 2018 – Mikrokasa S.A. v Gdyni a Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ve Varšavě v. XO

(Věc C-779/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Účastníci původního řízení

Žalobci: Mikrokasa S.A. v Gdyni a Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ve Varšavě

Žalovaná: XO

Předběžné otázky

Musí být ustanovení směrnice 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS1 , zejména její čl. 3 písm. g), čl. 10 odst. 1 a čl. 22 odst. 1, vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby tzv. „další náklady úvěru odlišné od úroků“, stanovované paušálně podle zákonem stanoveného výpočtového vzorce, uvedeného v článku 36a ustawy o kredycie konsumenckim (zákon ze dne 12. května 2011, o spotřebitelském úvěru; Dz. U. 2018.993, konsolidované znění), byly z tzv. „celkových nákladů úvěru pro spotřebitele“ ve smyslu výše uvedené směrnice vyčleněny takovým způsobem, který umožňuje zatajit před spotřebitelem skutečnou výši nákladů úvěru odlišných od úroků, které nese poskytovatel služby?

Musí být ustanovení směrnice 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách2 , zejména její čl. 1 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1, vykládána v tom smyslu, že brání kontrole ujednání smluv o spotřebitelském úvěru z hlediska podmínek stanovených v článku 3 uvedené směrnice, jde-li o tzv. další náklady úvěru odlišné od úroků, jejichž určování se řídí kritérii stanovenými článkem 36a ustawy o kredycie konsumenckim (zákon ze dne 12. května 2011, o spotřebitelském úvěru; Dz. U. 2018.993, konsolidované znění)?

____________

1     Úř. věst. 2008, L 133, s. 66.

2     Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26.