Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. prosinca 2018. uputio Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poljska) – Mikrokasa S.A. w Gdyni und Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie protiv XO

(predmet C-779/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Mikrokasa S.A. w Gdyni und Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Tuženik: XO

Prethodna pitanja

1.    Treba li odredbe Direktive 2008/48/EZ od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ1 , osobito njezin članak 3. točku (g), članak 10. stavak 1. i članak 22. stavak 1. tumačiti na način da im se protivi odvajanje takozvanih „nekamatnih troškova kredita”, utvrđenih u paušalnom iznosu prema zakonskoj formuli za izračun opisanoj u članku 36.a Ustawe o kredycie konsumenckim (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Zakon o potrošačkim kreditima od 12. svibnja 2011., Dz.U.2018.993, pročišćeni tekst)), od takozvanih „ukupnih troškova kredita za potrošača” iz navedene direktive na način koji omogućava da se od potrošača sakriju stvarni nekamatni troškovi kredita koje snosi poduzetnik?

2.    Treba li odredbe Direktive 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima2 , osobito njezin članak 1. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1., tumačiti na način da im se protivi provjera uvjeta ugovora o potrošačkim kreditima iz perspektive uvjeta navedenih u članku 3. te direktive, u dijelu koji obuhvaća takozvane nekamatne troškove kredita, čiji su kriteriji za utvrđivanje navedeni u članku 36.a Zakona o potrošačkim kreditima (Zakon o potrošačkim kreditima od 12. svibnja 2011., Dz.U.2018.993, pročišćeni tekst)?

____________

1 SL 2008., L 133, str. 66. ; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.

2 SL 1993., L 95, str. 29.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.