Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) la 12 decembrie 2018 – Mikrokasa S.A. w Gdyni, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie/XO

(Cauza C-779/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Părțile din procedura principală

Reclamante: Mikrokasa S.A. w Gdyni, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Pârâtă: XO

Întrebările preliminare

Dispozițiile Directivei 2008/48/CE din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE1 a Consiliului, în special articolul 3 litera (g), articolul 10 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1) trebuie să fie interpretate în sensul că se opun separării așa-numitelor „costuri de credit altele decât dobânda”, care sunt stabilite în sumă fixă, conform unei formule de calcul legale descrise la articolul 36a din „Legea privind creditul pentru consumatori” din 12 mai 2011 (Dz.U.2018.993, versiune consolidată) dintr-un anumit „cost total al creditului pentru consumatori” menționat în directivă, într-un mod în care permit ocultarea faţă de consumator a costurilor creditului altele decât dobânda suportate efectiv de întreprindere?

Dispozițiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii2 , în special articolul 1 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unui control al clauzelor din contractele de credit încheiate cu consumatorii pe baza condițiilor descrise la articolul 3 din directiva menționată, în măsura în care în discuție sunt așa-numitele „costuri de credit altele decât dobânda”, care sunt stabilite pe baza criteriilor descrise la articolul 36a din „Legea privind creditul pentru consumatori” din 12 mai 2011 (Dz.U.2018.993, versiune consolidată)?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.

2 JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 02, p. 273.