Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poljska) 12. decembra 2018 – Mikrokasa S.A. w Gdyni in Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie/XO

(Zadeva C-779/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Mikrokasa S.A. w Gdyni in Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Tožena stranka: XO

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive 2008/48/ES z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS1 , zlasti njene člene 3(g), 10(1) in 22(1), razlagati tako, da nasprotujejo taki oddelitvi tako imenovanih „neobrestnih stroškov kredita“, ki se pavšalno določijo v skladu z zakonsko formulo za izračun, opredeljeno v členu 36a ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (zakon z dne 12. maja 2011 o potrošniških kreditih) (Dz. U. 2018, pozicija 993, prečiščena različica), iz tako imenovanih „skupnih stroškov kredita za potrošnika“, opredeljenih v zgoraj navedeni direktivi, da je mogoče pred potrošnikom prikriti dejansko vrednost neobrestnih stroškov kredita, ki nastanejo podjetniku?

Ali je treba določbe Direktive 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah2 , zlasti njene člene 1(2), 6(1) in 7(1), razlagati tako, da nasprotujejo temu, da so pogoji potrošniških kreditnih pogodb v delu, v katerem se nanašajo na tako imenovane neobrestne stroške kredita, katerih merila določitve so opredeljena v členu 36a zakona z dne 12. maja 2011 o potrošniških kreditih (Dz. U. 2018, pozicija 993, prečiščena različica), predmet nadzora z vidika pogojev, opisanih v členu 3 te direktive?

____________

1 UL 2008, L 133, str. 66.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.