Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Βέλγιο) στις 19 Φεβρουαρίου 2019 – B. M. M., B. S. κατά État belge

(Υπόθεση C-133/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείοντες: B. M. M., B. S.

Αναιρεσίβλητο: État belge

Προδικαστικά ερωτήματα

1)     Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην καταστεί αδύνατη η απόλαυση του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως το οποίο, κατά την αναιρεσείουσα, της παρέχει το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης1 , έχει η διάταξη αυτή την έννοια ότι το τέκνο του συντηρούντος δύναται να απολαύει του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως αν ενηλικιωθεί κατά τη διάρκεια ένδικης διαδικασίας με αντικείμενο την προσβολή της αποφάσεως που του αρνείται το δικαίωμα αυτό και που εκδόθηκε ενόσω ήταν ακόμη ανήλικο;

2)    Έχουν το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 18 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ την έννοια ότι δεν επιτρέπουν να απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως περί μη αναγνωρίσεως σε ανήλικο τέκνο δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως με την αιτιολογία ότι το τέκνο ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας, εφόσον, κατά τον τρόπο αυτό, θα αφαιρούνταν από το τέκνο η δυνατότητα να εκδικαστεί περαιτέρω η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε κατά της αποφάσεως αυτής και θα θιγόταν το δικαίωμά του σε αποτελεσματική προσφυγή;

____________

1 EE L 251, σ. 12.