Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2019. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. M. M., B. S. kontra État belge

(C-133/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: B. M. M., B. S.

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió joga tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében, valamint azért, hogy ne tegyék lehetetlenné a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél szerint őt a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv1 4. cikke értelmében megillető családegyesítési jog gyakorlását, e rendelkezést úgy kell-e értelmezni, mint amely azt jelenti, hogy a családegyesítő gyermeke részesülhet a családegyesítési jogban, amennyiben az e jogot tőle megtagadó, kiskorúsága idején hozott határozat ellen indított bírósági eljárás során válik nagykorúvá?

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét és a 2003/86/EK irányelv 18. cikkét úgy kell-e értelmezni, mint amelyekkel ellentétes az, ha a kiskorú gyermek családegyesítési jogát megtagadó határozat megsemmisítése iránt indított keresetet elfogadhatatlannak nyilvánítják amiatt, hogy a gyermek a bírósági eljárás során nagykorúvá vált, mivel megfosztják annak lehetőségétől, hogy elbírálják az e határozat ellen indított keresetét és megsértik a hatékony jogorvoslathoz való jogát?

____________

1 HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.