Language of document :

2019 m. vasario 19 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B. M. M., B. S. / Belgijos valstybė

(Byla C-133/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: B. M. M., B. S.

Kita apeliacinio proceso šalis: Belgijos valstybė

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisės veiksmingumą ir neatimti galimybės naudotis teise į šeimos susijungimą, kuri, kaip tvirtina apeliantė, jai suteikiama pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB1 dėl teisės į šeimos susijungimą 4 straipsnį, šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad pagal ją globėjo vaikas gali naudotis teise į šeimos susijungimą, jeigu tampa pilnametis vykstant teismo procesui dėl užginčyto sprendimo, kuriuo atsisakyta jam suteikti šią teisę ir kuris priimtas tuo metu, kai jis dar buvo nepilnametis?

2.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Direktyvos 2003/86/EB 18 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos ieškinį dėl panaikinimo, pareikštą dėl nepilnamečiam vaikui nesuteiktos teisės į šeimos susijungimą, draudžiama pripažinti nepriimtinu dėl to, kad vaikas tapo pilnametis vykstant teismo procesui, nes iš jo būtų atimta galimybė reikalauti, kad būtų priimtas sprendimas dėl jo ieškinio, kuriuo apskųstas sprendimas nesuteikti šios teisės, ir būtų pažeista jo teisė į veiksmingą teisinę gynybą?

____________

1 OL L 251, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224.