Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Poola) 31. jaanuaril 2019 – Profi Credit Polska S.A. versus QJ

(kohtuasi C-84/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Profi Credit Polska S.A.

Vastustaja: QJ

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ1 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui kontrollitakse, kas sellised konkreetsed lepingutingimused, mis käsitlevad muid kui intressiga seotud krediidikulusid, on õiglased, on direktiivi kohaldamine välistatud olukorras, kus liikmesriigis kehtivate õigusnormidega on kehtestatud selliste kulude ülempiir ja on sätestatud, et laenulepingust tulenevad muud kui intressiga seotud krediidikulud ei kuulu tasumisele osas, mis ületab maksimaalseid muid kui intressiga seotud krediidikulusid, arvestatuna seaduses määratletud viisil, või krediidi kogusummat?

2.    Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et seda, kas laenusaaja kantud ja koos laenuga lisaks intressile tagasi makstud muud kui intressiga seotud krediidikulud, mis on seotud lepingu sõlmimise ja laenu andmisega (teenustasudena, vahendustasudena või muul kujul), lepingutingimuste kujul − kui need on väljendatud lihtsas ja selges keeles – on õiglased, ei hinnata selle sätte alusel?

3.    Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et lepingutingimused, millega nähakse ette mitmesugused laenu andmisega seotud kulud, ei ole „väljendatud lihtsas ja arusaadavas keeles“, kui need ei selgita, milliste konkreetsete teenustega need kulud on seotud ega võimalda tarbijal neid kulusid eristada?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).