Language of document :

A Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Lengyelország) által 2019. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Profi Credit Polska S. A. kontra QJ

(C-84/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Az alapeljárás felei

Felperes: Profi Credit Polska S. A.

Alperes: QJ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az kizárja az irányelv rendelkezéseinek alkalmazását a hitelek nem kamatjellegű költségeire vonatkozó egyes feltételek tisztességtelen jellegének vizsgálata tekintetében, abban az esetben, ha a tagállamban hatályos törvényi rendelkezések meghatározzák e költségek felső határát annak előírásával, hogy a hitel fogyasztói hitelmegállapodásból eredő nem kamatjellegű költségeit, a hitel törvényben meghatározott módon számított, maximális, nem kamatjellegű költségeit meghaladó részükben vagy a hitel teljes összegét meghaladó részükben nem lehet követelni?

Úgy kell-e értelmezni az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy nem képezi az e rendelkezés szerinti értékelés tárgyát az adósnál a kölcsönnel együtt, a kamat mellett felmerülő, és az adós által (díjak, jutalékok vagy egyéb jellegű költségek formájában) fizetendő nem kamatjellegű költségek tisztességtelen jellege – amely költségek magának a szerződésnek a megkötéséhez és a kölcsön rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó szerződési feltételeknek minősülnek – ha e költségeket érthető és világos módon határozták meg?

Úgy kell-e értelmezni az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a kölcsön rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos, különböző típusú költségeket meghatározó szerződési feltételek nem „világosak és érthetőek”, ha nem fejtik ki, hogy milyen konkrét szolgáltatások ellenértékeként kell e költségeket megfizetni, és nem teszik lehetővé, hogy azokat a fogyasztók meg tudják különböztetni?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv; HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.