Language of document :

2019 m. sausio 31 d. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Profi Credit Polska S.A. / QJ

(Byla C-84/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Profi Credit Polska S.A.

Atsakovė: QJ

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB1 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka atskirų sąlygų, susijusių su kitomis kredito išlaidomis nei dėl palūkanų patirtos išlaidos, sąžiningumo vertinimas tuo atveju, kai valstybėje narėje galiojančiomis įstatymų nuostatomis nustatyta tų išlaidų viršutinė riba, numatant, jog vartojimo kredito sutartyje nurodytos kitos kredito išlaidos nei dėl palūkanų patirtos išlaidos nemokėtinos ta dalimi, kuri viršija didžiausią kitų kredito išlaidų nei dėl palūkanų patirtų išlaidų ribą, apskaičiuotą taip, kaip numatyta įstatyme, arba bendrą kredito sumą?

2.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB 4 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad paskolos gavėjo kartu su paskola, be palūkanų, grąžinamos kitos kredito išlaidos nei dėl palūkanų patirtos išlaidos, susijusios su pačiu sutarties sudarymu ir paskolos suteikimu (kaip antai mokesčiai, komisiniai ar kitos), kaip tos sutarties sąlyga, neturi būti vertinamos nesąžiningumo požiūriu, kaip nustatyta šioje nuostatoje, jei nurodomos aiškia ir suprantama kalba?

3.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB 4 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad sutarties sąlygos, numatančios įvairaus pobūdžio išlaidas, susijusias su paskolos suteikimu, nėra „pateikiamos aiškia, suprantama kalba“, jei iš jų neaišku, mainais į kokias konkrečiai paslaugas turi būti mokamos, ir neleidžia vartotojui nustatyti skirtumų tarp jų?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).