Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polonia) la 31 ianuarie 2019 – Profi Credit Polska S.A./QJ

(Cauza C-84/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Profi Credit Polska S.A.

Pârâtă: QJ

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 19931 trebuie interpretat în sensul că exclude aplicarea dispozițiilor directivei în ceea ce privește aprecierea caracterului licit al anumitor clauze referitoare la costurile creditării, altele decât dobânzile, în situația în care dispozițiile legale în vigoare în statul membru prevăd o limită superioară a acestor costuri, stabilind că costurile creditării, altele decât dobânzile rezultate dintr-un contract de credit pentru consumatori, nu sunt datorate în partea care depășește costurile maxime ale creditării, altele decât dobânzile, calculate în modalitatea prevăzută de lege, sau valoarea totală a creditului?

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că, pe lângă dobânzi, costurile creditării, altele decât dobânzile, legate de încheierea contractului și de acordarea împrumutului (sub formă de taxe, de comisioane și sub altă formă), suportate și achitate de împrumutător împreună cu împrumutul, drept clauză a acestui contract, nu fac obiectul aprecierii menționate în acest alineat în contextul caracterului lor abuziv dacă această clauză este redactată într-un limbaj clar și inteligibil?

Articolul 4 alineatul (2) Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 trebuie interpretat în sensul că clauzele contractuale care prevăd diferite tipuri de costuri legate de acordarea împrumutului nu sunt „redactate într-un limbaj clar și inteligibil” dacă nu explică în mod concret serviciile în a căror contrapartidă sunt percepute acestea și nu permit consumatorului să recunoască diferențele dintre acestea?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 24, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).