Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 10 Ιανουαρίου 2019 – A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA κατά Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

(Υπόθεση C-15/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA

Αναιρεσίβλητη: Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Είναι σύμφωνη με τα άρθρα 10 και 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ1 η ερμηνεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου περί αναδρομικής εφαρμογής των άρθρων 15 και 17 του decreto legislativo (νομοθετικού διατάγματος) 36/2003, με τα οποία μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω διατάξεις [του δικαίου της Ένωσης], με αποτέλεσμα να υπόκεινται άνευ προϋποθέσεων στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις προϋφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής που διαθέτουν ήδη άδεια λειτουργίας, ιδίως κατά το μέρος που θεσπίζεται παράταση της μέριμνας έπειτα από την παύση λειτουργίας τους από δέκα σε τριάντα έτη;

2)    Είναι, ειδικότερα, σύμφωνη –σε σχέση με το κανονιστικό περιεχόμενο των άρθρων 10 και 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν, αντιστοίχως, «ότι όλες οι δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων, στις οποίες περιλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 8, στοιχείο α΄, σημείο iv, καθώς και το κατ’ εκτίμηση κόστος της παύσης λειτουργίας του χώρου και της μετέπειτα φροντίδας για τον χώρο αυτό για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα ετών, καλύπτονται από την τιμή που χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης για τη διάθεση οποιουδήποτε τύπου αποβλήτων στον εν λόγω χώρο», καθώς και τη «συνέχιση της λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίοι λειτουργούν ήδη κατά τον χρόνο ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο»– με τα ως άνω άρθρα η ερμηνεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου περί εφαρμογής των άρθρων 15 και 17 του decreto legislativo (νομοθετικού διατάγματος) 36/2003 στους προϋφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής που διαθέτουν ήδη άδεια λειτουργίας, μολονότι, κατά την εφαρμογή των επιβαλλόμενων υποχρεώσεων, όσον αφορά τους εν λόγω χώρους υγειονομικής ταφής, το άρθρο 17 περιορίζει τα μέτρα εφαρμογής απλώς στην πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου και δεν περιέχει κανένα μέτρο που να σκοπεί στην άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατάσεως για τον «κάτοχο» των αποβλήτων;

3)    Είναι, επίσης, σύμφωνη με τα άρθρα 10 και 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ η ερμηνεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου περί εφαρμογής των ως άνω άρθρων 15 και 17 του decreto legislativo (νομοθετικού διατάγματος) 36/2003 στους προϋφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής που διαθέτουν ήδη άδεια λειτουργίας επίσης όσον αφορά τις οικονομικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις και, ειδικότερα, από την παράταση της μέριμνας έπειτα από την παύση λειτουργίας τους από δέκα σε τριάντα έτη, με αποτέλεσμα να βαρύνεται με τις εν λόγω επιβαρύνσεις ο «κάτοχος» των αποβλήτων και να νομιμοποιείται, ως εκ τούτου, η επί τα χείρω για αυτόν μεταβολή των τιμών που ορίστηκαν με τις συμβάσεις που διέπουν τη δραστηριότητα της διαθέσεως αποβλήτων;

4)    Είναι, τέλος, σύμφωνη με τα άρθρα 10 και 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ η ερμηνεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου περί εφαρμογής των ως άνω άρθρων 15 και 17 του decreto legislativo (νομοθετικού διατάγματος) 36/2003 στους προϋφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής που διαθέτουν ήδη άδεια λειτουργίας επίσης όσον αφορά τις οικονομικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις και, ειδικότερα, από την παράταση της μέριμνας έπειτα από την παύση λειτουργίας τους από δέκα σε τριάντα έτη, ερμηνεία βάσει της οποίας κρίθηκε ότι –για τον προσδιορισμό των εν λόγω επιβαρύνσεων– δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα απόβλητα που πρόκειται να παραδοθούν από της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, αλλά και εκείνα που έχουν ήδη παραδοθεί;

____________

1     Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (EE 1999, L 182, σ. 1).