Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 7. ledna 2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea v. Pia Opera Croce Verde Padova

(Věc C-11/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Odpůrkyně: Pia Opera Croce Verde Padova

Předběžné otázky

Brání bod 28 odůvodnění, článek 10 a čl. 12 odst. 4 směrnice 2014/24/EU1 v případě, že jsou oba účastníci veřejnými subjekty, použitelnosti článku 5 ve spojení s články 1, 2, 3 a 4 regionálního zákona Benátska č. 26/2012, a to na základě partnerství veřejného sektoru uvedeného ve výše uvedeném čl. 12 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 legislativního nařízení č. 50/2016 a článku 15 zákona č. 241/1990?

Brání bod 28 odůvodnění, článek 10 a čl. 12 odst. 4 směrnice 2014/24/EU v případě, že jsou oba účastníci veřejnými subjekty, použitelnosti ustanovení regionálního zákona Benátska č. 26/2012 pouze v omezeném smyslu, tedy že veřejný zadavatel má povinnost odůvodnit rozhodnutí zadat službu běžné zdravotnické přepravy prostřednictvím zadávacího řízení spíše než prostřednictvím přímého zadání, a to na základě partnerství veřejného sektoru uvedeného ve výše uvedeném čl. 12 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 legislativního nařízení č. 50/2016 a článku 15 zákona č. 241/1990?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných     zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).