Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 7. jaanuaril 2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea versus Pia Opera Croce Verde Padova

(kohtuasi C-11/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Vastustaja: Pia Opera Croce Verde Padova

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui mõlemad pooled on avalik-õiguslikud üksused, on direktiivi 2014/24/EL1 põhjendusega 28, artikliga 10 ja artikli 12 lõikega 4 vastuolus see, kui eelviidatud artikli 12 lõikes 4, seadusandliku dekreedi 50/2016 artikli 5 lõikes 6 ja seaduse 241/1990 artiklis 15 kirjeldatud avaliku sektori sisesest partnerlusest tulenevalt kohaldatakse Veneto maakonna seaduse 26/2012 artiklit 5 koostoimes artiklitega 1, 2, 3 ja 4?

2.    Kas juhul, kui mõlemad pooled on avalik-õiguslikud üksused, on direktiivi 2014/24/EL põhjendusega 28, artikliga 10 ja artikli 12 lõikega 4 vastuolus see, kui eelviidatud artikli 12 lõikes 4, seadusandliku dekreedi 50/2016 artikli 5 lõikes 6 ja seaduse 241/1990 artiklis 15 kirjeldatud avaliku sektori sisesest partnerlusest tulenevalt kohaldatakse Veneto maakonna seaduse 26/2012 sätteid sellistes piires, kus need kohustavad hankijat põhjendama, miks ta korraldas meditsiinilise tavaveoteenuse lepingu sõlmimiseks hankemenetluse, selle asemel, et leping otse sõlmida?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).