Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. siječnja 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Azienda ULSS n. 6 Euganea protiv Pia Opera Croce Verde Padova

(predmet C-11/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Druga stranka u postupku: Pia Opera Croce Verde Padova

Prethodna pitanja

Protivi li se uvodnoj izjavi 28., članku 10. i članku 12. stavku 4. Direktive 2014/24/EU1 , u slučaju kad su obje stranke javna tijela, primjena članka 5. u vezi s člancima 1., 2., 3. i 4. regionalnog zakona Veneta 26/2012 koja se temelji na javno-javnom partnerstvu iz navedenog članka 12. stavka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 5. stavka 6. Zakonodavne uredbe 50/2016 te članka 15. Zakona 241/1990?

Protivi li se uvodnoj izjavi 28., članku 10. i članku 12. stavku 4. Direktive 2014/24/EU, u slučaju kad su obje stranke javna tijela, primjena odredaba regionalnog zakona Veneta 26/2012 koja se temelji na javno-javnom partnerstvu iz navedenog članka 12. stavka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 5. stavka 6. Zakonodavne uredbe 50/2016 te članka 15. Zakona 241/1990, u ograničenom smislu obvezivanja javnog naručitelja da navede razloge zbog kojih je odlučio uslugu redovnog sanitetskog prijevoza povjeriti u postupku javne nabave, umjesto izravnim sporazumijevanjem?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravak SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)