Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Azienda ULSS n. 6 Euganea kontra Pia Opera Croce Verde Padova

(C-11/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Alperes: Pia Opera Croce Verde Padova

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság állapítsa meg, hogy abban az esetben, ha mindkét fél közjogi szerv, ellentétes e a 2014/24/EU irányelv1 (28) preambulumbekezdésével, 10. cikkével és 12. cikkének (4) bekezdésével a 26/2012 Veneto tartományi törvény 1., 2., 3. és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkének az említett 12. cikkének (4) bekezdése, az 50/2016 törvényerejű rendelet 5. cikkének 6. bekezdése és a 241/1990 törvény 15. cikke szerinti, állami szervek közötti partnerség alapján történő alkalmazása.

A Bíróság állapítsa meg, hogy abban az esetben, ha mindkét fél közjogi szerv, ellentétes e a 2014/24/EU irányelv (28) preambulumbekezdésével, 10. cikkével és 12. cikkének (4) bekezdésével a 26/2012 Veneto tartományi törvény rendelkezéseinek az említett 12. cikk (4) bekezdése, az 50/2016 törvényerejű rendelet 5. cikkének 6. bekezdése és a 241/1990 törvény 15. cikke szerinti, állami szervek közötti partnerségen alapuló alkalmazása abban a szűk értelemben, hogy az ajánlatkérő szerv köteles indokolni, hogy közvetlen megállapodás megkötése helyett miért döntött a nem sürgősségi egészségügyi szállítási szolgáltatás pályázat révén történő odaítélése mellett.

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.)