Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 7. januára 2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova

(vec C-11/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Odporkyňa: Pia Opera Croce Verde Padova

Prejudiciálne otázky

V prípade, že zmluvné strany sú orgánmi verejnej správy, bránia odôvodnenie 28, článok 10 a článok 12 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ1 uplatniteľnosti článku 5 zákona regiónu Benátsko č. 26/2012, v spojení s článkami 1, 2, 3 a 4 tohto regionálneho zákona na partnerstvo vo verejnom sektore podľa uvedeného ustanovenia článku 12 ods. 4 [smernice] a tiež článku 5 ods. 6 legislatívneho dekrétu 50/2016 a článku 15 zákona č. 241/1990?

V prípade, že zmluvné strany sú orgánmi verejnej správy, bránia odôvodnenie 28, článok 10 a článok 12 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ uplatniteľnosti ustanovení zákona regiónu Benátsko č. 26/2012 na partnerstvo vo verejnom sektore podľa uvedeného článku 12 ods. 4 [smernice] a tiež článku 5 ods. 6 legislatívneho dekrétu 50/2016 a článku 15 zákona č. 241/1990, iba v úzkom zmysle, že verejný obstarávateľ je na ich základe povinný uviesť dôvody svojho rozhodnutia zadať zákazku na bežné dopravné zdravotné služby prostredníctvom verejného obstarávania namiesto priameho zadania?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).