Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 7. januarja 2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova

(Zadeva C-11/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Tožena stranka: Pia Opera Croce Verde Padova

Vprašanji za predhodno odločanje

Sodišče naj odloči, ali v primeru, ko sta obe stranki javna subjekta, uvodna izjava 28, člen 10 in člen 12(4) Direktive 2014/24/EU1 nasprotujejo uporabi člena 5 v povezavi s členi 1, 2, 3 in 4 deželnega zakona Benečije št. 26/2012, na podlagi javno-javnega partnerstva iz zgoraj navedenega člena 12(4) ter člena 5(6) zakonske uredbe št. 50/2016 in člena 15 zakona št. 241/1990.

Sodišče naj odloči, ali v primeru, da sta obe stranki javna subjekta, uvodna izjava 28, člen 10 in člen 12(4) Direktive 2014/24/EU, nasprotujejo uporabi določb iz deželnega zakona Benečije št. 26/2012, na podlagi javno-javnega partnerstva iz zgoraj navedenega člena 12(4) ter člena 5(6) zakonske uredbe št. 50/2016 in člena 15 zakona št. 241/1990, v omejenem smislu, in sicer da mora naročnik javno navesti razloge za odločitev, da bo storitev navadnega reševalnega prevoza oddal z javnim naročilom namesto z neposredno sklenitvijo pogodbe.

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).