Language of document :

Recurs introdus la 28 februarie 2019 de Mylan Laboratories Ltd și Mylan, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 12 decembrie 2018 în cauza T-682/14, Mylan Laboratories și Mylan/Comisia

(Cauza C-197/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Mylan Laboratories Ltd și Mylan, Inc. (reprezentant: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors, V. Adamis, advocate)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurentele solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-682/14, Mylan Laboratories și Mylan/Comisia în măsura în care Tribunalul a respins cererea lor de anulare a Deciziei Comisiei din 9 iulie 20141 în cauza AT.39612 – Perindopril (Servier) în măsura în care le privește pe recurente sau

anularea ori reducerea substanțială a cuantumului amenzii și/sau

trimiterea cauzei la Tribunal pentru ca acesta să statueze conform hotărârii Curții și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor și a costurilor juridice sau altele efectuate de recurente în legătură cu prezenta cauză și la orice altă măsură pe care Curtea o consideră adecvată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului lor, recurentele invocă următoarele cinci motive:

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că Matrix și Laboratoires Servier erau concurenți potențiali la data încheierii acordului de soluționare amiabilă.

Primul aspect: Tribunalul a concluzionat în mod greșit că Comisia putea considera că acordul Miche-Matrix permitea să califice Matrix și Niche ca și concurenți potențiali.

Al doilea aspect: Tribunalul a efectuat o aplicare eronată a criteriilor juridice aplicabile concurenței potențiale prin faptul că a concluzionat că Matrix și Servier erau concurenți potențiali la data încheierii acordului de soluționare amiabilă.

2.    Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că acordul de soluționare amiabilă avea ca obiect restrângerea concurenței.

Primul aspect: Tribunalul a concluzionat în mod greșit că un acord de soluționare amiabilă în materie de brevete poate avea ca obiect restrângerea concurenței chiar dacă termenii acestui acord țin de domeniul de aplicare al brevetului.

Al doilea aspect: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a dedus existența unei restrângeri a concurenței prin obiect dintr-un pretins stimulent reprezentat de plata efectuată de Servier către Matrix.

Al treilea aspect: Tribunalul a săvârșit o eroare în modul în care a dedus existența unui stimulent din plata primită de Matrix.

3.    Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a refuzat să examineze calificarea acordului de soluționare amiabilă de către Comisie ca o restrângere a concurenței prin efect.

4.    Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a statuat că Mylan Inc. A exercitat o influență determinantă asupra comportamentului Matrix în perioada relevantă.

5.    Al cincilea motiv: Tribunalul a încălcat articolul 23 din Regulamentul nr. 1/20032 și principiile legalității infracțiunilor și a pedepselor (nullum crimen, nulla poena sine lege) și securității juridice prin faptul că a statuat că o amendă putea fi aplicată recurentelor.

____________

1     Rezumatul deciziei din 9 iulie 2014 a Comisiei privind o procedură de aplicare a articolelor 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene [cazul AT.39612 – Perindopril (Servier)] [notificată sub numărul C(2014) 4955], JO 2016, C 393, p. 7.

2 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol.1, p. 167).