Language of document :

Жалба, подадена на 7 октомври 2018 г. от Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) и Evolution Gaming Advisory Kft. срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 октомври 2018 г. по дело T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) и Evolution Gaming Advisory Kft./Европейска комисия

(Дело C-700/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (представител: P. Ruth, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 14 март 2019 г. Съдът на Европейския съюз (седми състав) отхвърля жалбата и определя жалбоподателите да понесат направените от тях съдебни разноски.

____________