Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. listopadu 2018 společnostmi Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) a Evolution Gaming Advisory Kft. proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. října 2018 ve věci T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) a Evolution Gaming Advisory Kft. v. Evropská komise

(Věc C-700/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: společnosti Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (zástupce: P. Ruth, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Soudní dvůr Evropské unie (sedmý senát) zamítl kasační opravný prostředek usnesením ze dne 14. března 2019 a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponesou vlastní náklady řízení.

____________