Language of document :

Appel iværksat den 7. november 2018 af Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) og Evolution Gaming Advisory Kft. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. oktober 2018 i sag T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) og Evolution Gaming Advisory Kft. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-700/18 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellanter: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) og Evolution Gaming Advisory Kft. (ved Rechtsanwalt P. Ruth)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Den Europæiske Unions Domstol (Syvende Afdeling) har ved afgørelse af 14. marts 2019 forkastet appellen og bestemt, at appellanterne bærer deres egne omkostninger.

____________