Language of document :

Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) ja der Evolution Gaming Advisory Kft. 7. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-416/18 Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) ja Evolution Gaming Advisory Kft. versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-700/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellandid: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (esindaja: advokaat P. Ruth)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (seitsme koda) jättis 14. märtsi 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja määras, et apellandid kannavad ise oma kulud.

____________