Language of document :

Žalba koju su 7. studenoga 2018. podnijeli Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) i Evolution Gaming Advisory Kft. protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. listopada 2018. u predmetu T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) i Evolution Gaming Advisory Kft. protiv Europske komisije

(predmet C-700/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelji: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (zastupnik: P. Ruth, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 14. ožujka 2019. Sud Europske unije (sedmo vijeće) odbio je žalbu te je odlučio da žalitelji snose vlastite troškove.

____________