Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 7. novembrī Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) un Evolution Gaming Advisory Kft. iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 12. oktobra rīkojumu lietā T-416/18 Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) un Evolution Gaming Advisory Kft./Eiropas Komisija

(Lieta C-700/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (pārstāvis: P. Ruth, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 14. marta rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējām segt savus tiesāšanās izdevumus pašām.

____________