Language of document :

Odvolanie podané 7. novembra 2018: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) a Evolution Gaming Advisory Kft.proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. októbra 2018 vo veci T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) a Evolution Gaming Advisory Kft./Európska komisia

(vec C-700/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (v zastúpení: P. Ruth, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Súdny dvor Európskej únie (siedma komora) uznesením z 24. marca 2019 zamietol odvolanie a rozhodol, že účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________