Language of document :

Pritožba, ki sta jo Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) in Evolution Gaming Advisory Kft. vložili 7. novembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. oktobra 2018 v zadevi T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) in Evolution Gaming Advisory Kft./Evropska komisija

(Zadeva C-700/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnici: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (zastopnik: P. Ruth, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče Evropske unije (sedmi senat) je s sklepom z dne 14. marca 2019 zavrnilo pritožbo in odločilo, da pritožnici nosita svoje stroške.

____________