Language of document :

Överklagande ingett den 7 november 2018 av Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) och Evolution Gaming Advisory Kft. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 12 oktober 2018 i mål T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) och Evolution Gaming Advisory Kft. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-156/04 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) och Evolution Gaming Advisory Kft. (ombud: P. Ruth, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Europeiska gemenskapernas domstol (sjunde avdelningen) har genom beslut av den 14 mars 2019 ogillat överklagandet och beslutat att klagandena ska bära sina rättegångskostnader.

____________