Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 8. marts 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Sag C-215/19)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein hallinto-oikeus

Parter i hovedsagen

Appellant: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Anden part: A Oy

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 13b og 31a i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 1 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF 2 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 3 af 7. oktober 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår leveringsstedet for ydelser, fortolkes således, at datacentertjenesteydelser af den art, som ligger til grund for hovedsagen, hvor en erhvervsdrivende tilbyder sine kunder kabinetter til anbringelse af servere, som befinder sig i et datacenter, inklusive accessoriske ydelser, anses for udlejning af en fast ejendom?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Skal artikel 47 i momsdirektiv 2006/112/EF og artikel 31a i den førnævnte gennemførelsesforordning alligevel fortolkes således, at en datacentertjenesteydelse af den art, som ligger til grund for hovedsagen, skal anses for en tjenesteydelse i forbindelse med en fast ejendom, hvis leveringssted er det sted, hvor ejendommen er beliggende?

____________

1     EUT 2011, L 77, s. 1.

2     EUT 2006, L 347, s. 1.

3     EUT 2013, L 284, s. 1.