Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 8. märtsil 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(kohtuasi C-215/19)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Teine menetluspool: A Oy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas [nõukogu 15. märtsi 2011. aasta] rakendusmääruse (EL) nr 282/20111 , millega sätestatakse direktiivi 2006/112/EÜ2 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, rakendusmeetmed, mida on muudetud nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1042/20133 , millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 teenuste osutamise koha osas, artikleid 13 b ja 31 a tuleb tõlgendada nii, et serverite ühispaiknemisteenuseid nagu need, millega on tegemist põhikohtuasjas, mille puhul teenuse osutaja pakub oma klientidele serverite paigutamiseks andmekeskuse ruumides asuvaid seadmekappe koos lisateenuste ja -sisseseadega, peetakse kinnisasja üürile andmiseks?

2.    Kas esimesele eelotsuse küsimusele eitava vastuse korral tuleb käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ artiklit 47 ja eespool nimetatud rakendusmääruse artiklit 31 a vaatamata sellele tõlgendada nii, et seda laadi ühispaiknemisteenust, millega on tegemist põhikohtuasjas, tuleb pidada kinnisasjaga seotud teenuseks, mille osutamise koht on kinnisasja asukoht?

____________

1 ELT L 2011, L 77, lk 1.

2 ELT L 2006, L 347, lk 1.

3 ELT L 2013, L 284, lk 1.