Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. ožujka 2019. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(predmet C-215/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Druga stranka u postupku: A Oy

Prethodna pitanja

Treba li članke 13.b i 31.a Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/20111 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ2 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1042/20133 od 7. listopada 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga, tumačiti na način da se usluge podatkovnog centra poput onih iz glavnog postupka, kojima trgovac svojim klijentima nudi ormariće za smještanje poslužiteljâ, zajedno s dodatnim uslugama, smatraju iznajmljivanjem nepokretne imovine?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje: treba li članak 47. Direktive 2006/112/EZ o PDV-u i članak 31.a prethodno navedene provedbene uredbe ipak tumačiti na način da se usluga podatkovnog centra poput one iz glavnog postupka smatra uslugom povezanom s nepokretnom imovinom, čije je mjesto isporuke mjesto gdje se nalazi nepokretna imovina?

____________

1 SL L 2011, L 77, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 375.).

2 SL L 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).

3 SL L 2013. L 284, str. 1.