Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. martā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Lieta C-215/19)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Otra lietas dalībniece:Oy

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 1 (2011. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK 2 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas grozīta ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1042/2013 3 (2013. gada 7. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, 13.b un 31.a pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pamatlietā minētā veida datu centra pakalpojumi, kad tirgotājs saviem klientiem piedāvā datu centrā esošus ierīču skapjus serveru izvietošanai, tostarp papildpakalpojumus, ir uzskatāmi par nekustamā īpašuma izīrēšanu?

Ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša, vai PVN direktīvas 2006/112/EK 47. pants un iepriekš minētās Īstenošanas regulas 31.a pants tomēr ir jāinterpretē tādējādi, ka pamatlietā minētā veida datu centra pakalpojums ir uzskatāms par pakalpojumu, kas saistīts ar nekustamo īpašumu un kura sniegšanas vieta ir nekustamā īpašuma atrašanās vieta?

____________

1     OV L 2011, L 77, 1. lpp.

2     OV L 2006, L 347, 1. lpp.

3     OV L 2013, L 284, 1. lpp.