Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 8 martie 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Cauza C-215/19)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Recurentă: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Pârâtă: A Oy

Întrebările preliminare

Articolele 13b și 31a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/20111 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE2 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/20133 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor, trebuie interpretate în sensul că serviciile de centre de date de tipul celor care stau la baza procedurii principale, prin care un comerciant oferă clienților săi cabinete pentru servere aflate într-un centru informatic, precum și servicii conexe, trebuie clasificate drept închiriere de bunuri imobile?

În ipoteza în care Curtea ar răspunde negativ la prima întrebare preliminară: articolul 47 din Directiva 2006/112/CE privind TVA și articolul 31 litera (a) din regulamentul de punere în aplicare menționat anterior trebuie interpretate, la rândul lor, în sensul că un serviciu de centre de date de tipul celor care stau la baza procedurii principale trebuie considerat o prestare de servicii în legătură cu un bun imobil, locul de prestare a serviciului fiind locul în care se găsește bunul imobil?

____________

1 JO 2011, L 77, p. 1.

2 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

3 JO 2013, L 284, p. 1.