Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 8. marca 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Zadeva C-215/19)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Druga stranka: A-Oy

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člena 13b in 31a Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/20111 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES2 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1042/20133 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev, razlagati tako, da je treba storitve podatkovnih centrov, kot so te iz postopka v glavni stvari, pri katerih gospodarski subjekt svojim strankam ponuja omare za naprave, namenjene za hrambo strežnikov, ki stojijo v podatkovnem centru, vključno s stranskimi storitvami, šteti za dajanje nepremičnine v najem?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen: ali je treba člen 47 Direktive o DDV 2006/112/ES in člen 31a zgoraj navedene izvedbene uredbe kljub temu razlagati tako, da je treba storitve podatkovnih centrov, kot so te iz postopka v glavni stvari, šteti za storitve v zvezi z nepremičninami, kraj opravljanja katerih je kraj, v katerem je nepremičnina?

____________

1 UL L 2011, L 77, str. 1.

2 UL L 2006, L 347, str. 1.

3 UL L 2013. L 284, str. 1.