Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Španělsko) dne 6. února 2019 – SL v. Vueling Airlines S.A.

(Věc C-86/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: SL

Žalovaná: Vueling Airlines S.A.

Předběžná otázka

Je při zjištění ztráty zavazadla letecká společnost povinna cestujícího vždy a nutně odškodnit horní mezí odškodnění ve výši 1 131 zvláštních práv čerpání, neboť se jedná o nejzávažnější situaci mezi těmi, které stanoví čl. 17 odst. 2 a čl. 22 odst. 2 Montrealské úmluvy ze dne 28. května 1999, nebo se jedná o horní mez odškodnění, kterou může soud snížit, a to i tehdy, pokud se jedná o ztrátu zavazadla, podle konkrétních okolností, takže částka 1 131 zvláštních práv čerpání bude přiznána pouze tehdy, pokud cestující doloží jakýmikoli prostředky, které právo připouští, že hodnota předmětů a osobních věcí, které převážel uvnitř zavazadla podaného k přepravě, a předmětů, které si musel pořídit jako jejich náhradu, dosahovala této meze, nebo, pokud hodnotu nedoloží, může soud pro účely posouzení nemajetkové újmy způsobené obtížemi vyvolanými ztrátou jeho zavazadla rovněž zohlednit další parametry jako například počet kilogramů, které zavazadlo vážilo, nebo zda ke ztrátě došlo při cestě tam nebo při cestě zpět?

____________