Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Hispaania) 6. veebruaril 2019 – SL versus Vueling Airlines S.A.

(kohtuasi C-86/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SL

Kostja: Vueling Airlines S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas kohvri tõendatud kaotsimineku korral peab lennuettevõtja maksma reisijale hüvitist alati ja igal juhul hüvitise ülemmääras 1131 arvestusühikut (SDR), kuna tegu on 28. mai 1999. aasta Montreali konventsiooni artikli 17 lõikes 2 ja artikli 22 lõikes 2 ette nähtud juhtudest kõige raskema juhtumiga, või on see hüvitise ülemmäär, mida kohus võib kohandada ka juhul kui tegu on kohvri kaotsiminekuga, arvestades konkreetse juhtumi asjaolusid, nii et 1131 arvestusühikut määratakse ainult siis, kui reisija tõendab õiguses lubatud mis tahes vahendite abil, et lennule registreeritud pagasis olnud isiklike esemete ja vara, nagu ka nende asendamiseks osta tulnud asjade väärtus ulatub selle ülemmäärani, või – kui seda ei tõendata – võtma reisijale pagasi kaotsiminekust tingitud ebameeldivustega tekitatud mittevaralise kahju hindamiseks arvesse ka muid näitajaid nagu seda, mitu kilogrammi kohver kaalus, või kas pagas läks kaotsi välja- või tagasilennul?

____________