Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 6.2.2019 – SL v. Vueling Airlines SA

(asia C-86/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SL

Vastaaja: Vueling Airlines SA

Ennakkoratkaisukysymys

Jos matkatavaroiden katoaminen on näytetty toteen, onko lentoyhtiö aina ja joka tapauksessa velvollinen maksamaan matkustajalle korvausvastuun ylärajan mukaisen vahingonkorvauksen eli 1 131 erityisnosto-oikeutta, koska kyse on vakavimmasta 28.5.1999 tehdyn Montrealin yleissopimuksen 17 artiklan 2 kappaleessa ja 22 artiklan 2 kappaleessa mainitusta vahinkotapahtumasta, vai voiko tuomioistuin kohtuullistaa korvausvastuun ylärajan mukaista korvausta asian olosuhteiden perusteella myös silloin, [– –] kun kyse on matkatavaroiden katoamisesta, niin että 1 131 erityisnosto-oikeutta voidaan myöntää vain, jos matkustaja osoittaa jollakin lainmukaisella todistuskeinolla, että kirjattuihin matkatavaroihin sisältyneiden henkilökohtaisten esineiden ja tavaroiden arvo ja niiden tilalle hankittujen tuotteiden arvo ylittävät tämän ylärajan, tai jos matkustaja näiden tietojen puuttuessa ilmoittaa matkatavaroiden katoamisesta seuranneista haitoista aiheutuneen aineettoman vahingon arvioimiseksi muita tietoja, kuten matkatavaroiden kilomäärän tai tiedon siitä, katosivatko matkatavarat meno- vai paluumatkalla?

____________