Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Španija) 6. februarja 2019 – SL/Vueling Airlines S.A.

(Zadeva C-86/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SL

Tožena stranka: Vueling Airlines S.A.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali mora letalska družba v primeru dokazane izgube kovčka zato, ker gre za primer, ki je med primeri iz členov 17(2) in 22(2) Montrealske konvencije z dne 28. maja 1999 najbolj resen, potniku največjo možno odškodnino v višini 1131 PPČ izplačati vselej in v vsakem primeru ali pa gre za največjo možno odškodnino, katere višino lahko tudi […] (ni prevedeno) v primeru izgube kovčka sodišče prilagodi glede na dane okoliščine, tako da se znesek 1131 PPČ prizna le, če potnik s kakršnim koli pravno dopustnim sredstvom dokaže, da vrednost osebnih predmetov in stvari, ki jih je imel v oddani prtljagi, ter teh, ki jih je moral kupiti, da bi nadomestil izgubljene, dosega ta največji znesek, oziroma – če to ni dokazano – ali lahko sodišče za oceno nepremoženjske škode, ki je potniku nastala zaradi nevšečnosti, povezanih z izgubo njegove prtljage, upošteva tudi druge dejavnike, kot so na primer teža kovčka v kilogramih ali to, ali je do izgube prtljage prišlo pri letu tja ali letu nazaj?

____________