Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Spanien) den 6 februari 2019 – SL mot SL

(Mål C-86/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Klagande: SL

Motpart: Vueling Airlines S.A.

Tolkningsfråga

Om det har styrkts att resväskan har förlorats, ska flygbolaget då alltid och under alla förhållanden ersätta passageraren med det maximala ersättningsbeloppet 1 131 SDR, eftersom det rör sig om det allvarligaste av de fall som beskrivs i artiklarna 17.2 och 22.2 i Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, eller rör det sig om ett maximalt ersättningsbelopp som, även om resväskan har förlorats, får jämkas av domstolen med beaktande av de omständigheter som föreligger, vilket innebär att beloppet 1 131 SDR bara ska utgå om passageraren genom något enligt lag godtagbart bevismedel kan styrka att värdet av de föremål och personligheter som fanns i det incheckade bagaget och de han/hon tvingades köpa för att ersätta dessa uppnådde detta maximala belopp, eller med beaktande av även andra faktorer som hur många kilo resväskan vägde eller om förlusten skedde på ditresan eller tillbakaresan, för värderingen av den ideella skada som uppstått på grund av de olägenheter som förlusten av bagaget medförde?

____________