Language of document :

2019 m. kovo 1 d. Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-111/15 Ryanair ir Airport Marketing Services / Komisija

(Byla C-202/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd, atstovaujamos avocat E. Vahida, Δικηγόρος I.-G. Metaxas-Maranghidis, Rechtsanwalt G. Berrisch, solisitoriaus B. Byrne

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

–    panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-111/15 ir

–    panaikinti 2014 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/12261 dėl valstybės pagalbos Nr. SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) 1 straipsnio 2 dalį, 2 straipsnio 4 dalį, 3, 4 ir 5 straipsnius, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo ir bet kuriuo atveju

nurodyti Komisijai padengti apeliančių bylinėjimosi šioje instancijoje ir proceso Bendrajame Teisme byloje T-111/15 išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės teigia, kad sprendimas, dėl kurio buvo pateiktas apeliacinis skundas, turi būti panaikintas dėl šių pagrindų:

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai taikė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį ir apeliančių teises į gynybą Komisijos procedūroje. Bendrasis Teismas: suklydo atskirdamas Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje nurodytas konkrečias teises ir Chartijos 41 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrąją teisę į gerą administravimą; suklydo nustatydamas, kad Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės nėra taikomos valstybės pagalbos tyrimuose; suklydo nustatydamas, kad Chartijos 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos prieštarauja SESV 107 ir 108 straipsnio nuostatoms; ir suklydo nustatydamas, kad apeliantės turėtų būti laikomos tyrimų informacijos šaltiniu.

Antra, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį klaidingai aiškindamas pranašumo sąvoką. Bendrasis Teismas: suklydo darydamas išvadą, kad nėra metodikų hierarchijos taikant rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo (REVV) principą tarp lyginamosios analizės ir kitų metodų; suklydo nustatydamas, kad Komisija turėjo teisę netaikyti lyginamosios analizės ir atmesti apeliančių pateiktus lyginamuosius įrodymus; suklydo konstatuodamas, kad taikant papildomo pelningumo kriterijų Komisijai nebūtina įsitikinti, kad planuojamos papildomos pajamos ir planuojamos papildomos pajamos, nesusijusios su oro susisiekimu, atspindėtų, kaip REVV būtų eksploatavęs oro uostą.

Trečia, Bendrasis Teismas suklydo dėl priskyrimo prie valstybės vertinimo: tvirtindamas, kad buvo nereikalinga nustatyti, jog oro uosto veiklą vykdantis subjekatas SMAC buvo valstybinė įmonė; netaikydamas Stardust Marine rodiklių atskirti autonomiją ir priskyrimą, ir nepateikdamas pakankamų motyvų dėl to.

____________

1 2014 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1226 dėl valstybės pagalbos Nr. SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), kurią Prancūzija suteikė Angulemo prekybos ir pramonės rūmams ir bendrovėms SNC-Lavalin, Ryanair ir Airport Marketing Services (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 5080) (OL L 201, 2015, p. 48).