Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Krakowie (Polsko) dne 3. ledna 2019 – VL v. Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(Věc C-16/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Krakowie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: VL

Žalovaná: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Předběžná otázka

„Musí být článek 2 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,1 vykládán v tom smyslu, že jednou z forem porušení zásady rovného zacházení je odlišování situací jednotlivých osob, které patří do skupiny vyznačující se chráněným znakem (zdravotní postižení), pokud zaměstnavatel v rámci této skupiny odlišuje na základě zdánlivě neutrálního kritéria a toto kritérium nemůže být objektivně odůvodněno legitimním cílem a opatření přijatá za tímto účelem nejsou přiměřená a nezbytná?“

____________

1 Úř. věst. 2000, L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79.