Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) la 2 ianuarie 2019 – VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(Cauza C-16/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Krakowie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: VL

Pârât: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Întrebarea preliminară

Articolul 2 din Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă1 trebuie interpretat în sensul că una dintre formele de încălcare a principiului egalității de tratament o reprezintă diferențierea situației anumitor persoane care aparțin unui grup delimitat pe baza unei caracteristici protejate (handicapul), dacă diferențierea operată de angajator în interiorul acestui grup s-a produs pe baza unui criteriu aparent neutru, acest criteriu nu poate fi obiectiv justificat de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv nu sunt adecvate și necesare?

____________

1 JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.