Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Krakowie (Poľsko) 2. januára 2019 – VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(vec C-16/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Krakowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VL

Žalovaný: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 , vykladať v tom zmysle, že jednou z foriem porušenia zásady rovnakého zaobchádzania je rozlišovanie situácie jednotlivých osôb patriacich k skupine, ktorá sa vyznačuje určitou chránenou vlastnosťou (zdravotným postihnutím), ak je rozlišovanie, ktoré vykonáva zamestnávateľ v rámci tejto skupiny, založené na zdanlivo neutrálnom kritériu, a toto kritérium nemožno objektívne odôvodniť oprávneným cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa nie sú primerané a nevyhnutné?

____________

1 Ú. v. ES L303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.