Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo arpeiguhaperuighaperg (Poljska) 2. januarja 2019 – VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(Zadeva C-16/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

arpeiguhaperuighaperg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VL

Tožena stranka: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2 Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu1 razlagati tako, da je razlikovanje položajev posameznih oseb, ki spadajo v skupino, ki se od drugih razlikuje glede na varovano značilnost (invalidnost), ena od oblik kršitve načela enakega obravnavanja, če delodajalec razlikuje znotraj skupine na podlagi navidezno nevtralnega merila, ki pa ne more biti objektivno utemeljeno z legitimnim ciljem, sredstva za dosego tega cilja pa niso ne primerna ne nujna?

____________

1     UL L 303, str. 16.