Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2019. uputio Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poljska) – Corporis Sp. z o.o. sa sjedištem u Bielsko-Białoj protiv Gefion Insurance A/S sa sjedištem u Kopenhagenu

(predmet C-25/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Corporis Sp. z o.o. sa sjedištem u Bielsko-Białoj

Tuženik: Gefion Insurance A/S sa sjedištem u Kopenhagenu

Prethodno pitanje

Treba li članak 152. stavke 1. i 2. u vezi s člankom 151. Direktive 2009/138/EZ1 i uvodnom izjavom 8. Uredbe br. 1393/20072 tumačiti na način da zastupanje društva za neživotno osiguranje od strane imenovanog predstavnika obuhvaća zaprimanje pismena kojim se pokreće sudski postupak za naknadu štete u slučaju prometne nezgode?

____________

1 Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 10., str. 153.)

2 Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL L 324, str. 79.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 171.)