Language of document :

A Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lengyelország) által 2019. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej kontra Gefion Insurance A/S, székhelye: Koppenhága

(C-25/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Az alapeljárás felei

Felperes: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Alperes: Gefion Insurance A/S, székhelye: Koppenhága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2009/138/EK irányelv1 ezen irányelv 151. cikkével és az 1393/2007/EK rendelet2 (8) preambulumbekezdésével összhangban értelmezett 152. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy a nem-életbiztosító kijelölt képviselője általi képviselete magában foglalja a közlekedési baleset miatti kártérítési eljárást megindító irat átvételét?

____________

1 A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II); HL L 335., 1. o.

2 A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés ), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet HL L 324., 79. o.