Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) la 15 ianuarie 2019 – Corporis Sp. z o.o., Bielsku Białej/Gefion Insurance A/S, Copenhaga

(Cauza C-25/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Pârâtă: Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

Întrebarea preliminară

Articolul 152 alineatele (1) și (2) din Directiva 2009/138/CE1 coroborat cu articolul 151 din aceasta și cu considerentul (8) al Regulamentului nr. 1393/20072 trebuie interpretat în sensul că reprezentarea unei întreprinderi de asigurare generală de către un reprezentant desemnat include primirea actului de sesizare a instanței în materie de despăgubire pentru un accident rutier?

____________

1 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ( notificarea sau comunicarea actelor ) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO L 324, p.  79).